بکرترین نقاط ایران فقط در دهریزه

مطمئن باش تو دهریزه پیداش میکنی !
دهریزه پلتفرمی برای اقامتگاه های بوم گردی در نقاط مختلف کشور

انتخاب شهر

شهر مورد نظر برای گردشگری را انتخاب نمایید

میتوانید ، تمامی روستاها و اقامتگاه ها در شهر ها را مشاهده نمایید .

دنیا را کشف کنید !!!

باکیفیت ترین خدمات گردشگری

شما می توانید راحتتر از آنچه که فکر می کنید با توجه به هزینه مورد نظرتان گردشگری کنید

نمیدونی کجا بری !!!

بهترین روستاها و اقامتگاه‌های کشور را انتخاب نمایید

در لیست زیر میتوانید به سادگی هدف و مقصد سفر خود
را کشف و بررسی کنید.